EEPROM Memorije

Uvod u EEPROM memorije

Electrically erasable programmable ROM (elektro-izbrisiv programabilni ROM) ili EEPROM je prethodnik flash memorije. U stvari, neki ljudi i dalje flash memoriju zovu,  zbog vrlo slične osnovne strukture, “flash EEPROM”.

EEPROM, ponekad pisan i kao E2PROM, je po bitu skuplja memorija za pravljenje od EPROM-a ili flash-a, zato što  individualni bitovi mogu da se brišu nasumično bez uticaja na susjedne lokacije.

Zbog složenosti i cijene izbrisivih bitova, obično se ne pravi EEPROM velike gustine. Umjesto toga, služio je kao pogodno mesto za primjene koje zahtjevaju male količine fleksibinog reprogrambilnog ROM-a.

Uobičajena upotreba EEPROM-a je kao programska memorija u malim mikroprocesorima sa ugrađenom memorijom i kao mali memorijski nizovi za stalno čuvanje podataka o konfiguracionim informacijama sistema.

Serijski EEPROM uređaji mogu da se nađu u DIP ili SOIC paketima i veličine su do nekoliko kilobajta memorije. Njihov serijski interfejs, mala veličina i niska potrošnja energije su ih načinile vrlo pogodnim kao sredstvo za čuvanje serijskih brojeva, informacija o proizvodnji i podacima za konfigurisanje.

Paralelni EEPROM uređaji su i dalje dostupni kod proizvođača kao 28xx familija. Pinski i funkcionalno su kompatibilni (za čitanje) sa 27xx EEPROM familijom, čiji su naslednici. Nekim primenama, koje traže stalnu memoriju koja može da se reprogramira, više odgovara EEPROM nego flash, ali je flash nametnut, zato što je to šire prihvaćena tehnologija sa dobrom osobinom smanjenja cijene.

Serijski EEPROM-i, međutim, su vrlo popularni zbog veoma male veličine i niske potrošnje struje. Mogu da se uguraju u skoro bilo koji ugao sistema da daju male količine cene skladištenja informacija.  Microchip technology je jedan od najvećih proizvođača serijskih EEPROM-a i nudi 24xx familiju.

Gustina se kreće od 16 bajta do nekoliko kilobajta. S obzirom da serijski interfejs koristi vrlo malo pinova, ovi EEPROM-i se proizvode u paketima opsega od osmopinskih DIP-ova to petopinskih SOT-23-ova, manjih od nokta.

Uređaji ove vrste su dizajnirani da povećaju jačinu sistema pre nego brzinu. Njihova potrošnja energije se meri u nanoamperima i mikroamperima umesto u miliamperima, što je slučaj sa standardnim flash-om, paralelnim EEPROM-om i EEPROM uređajima.

Microchip-ov 24LC00 je 16-bajtni serijski EEPROM sa dvožičanom serijskom magistralom. Zahteva samo četiri pina: dva za napajanje i dva za prenos podataka. Kao većina modernih flash uređaja, 24LC00 memorija je sigurna za milion ciklusa pisanja. Kada se ne koristi, 24LC00 koristi oko 250nA!

Kada je aktivna, konzumira samo 500μA. Da bi se dodala fleksibilnost, 24LC00 može da radi na više načina snabdevanja voltažom od 2.5 do 6.0 V. Brzina ovde nije briga: pisanje se izvšava do 4ms, što nije problem kada se piše samo nekoliko bajtova u retkim prilikama.

EEPROM-i su danas sve pristuni. Nalaze se u potrošačkoj elektronici, od zabavne elektronike pa do smeđe i bijele tehnike, pa i autoindustrije.

Iako jako pouzdani, zbog svoje sposobnosti očuvanja podataka, koja se izražava u decenijama, ipak se dešava da i EEPROM izgubi dio sadržaja zbog vanjskih utjecaja (npr. EMI smetnje). Pa se dešava da servisi iz neznanja mjenjaju kompletan sklop nekog uređaja, iako je dovoljno zamjeniti EEPROM ili čak učitati odgovarajući HEX file (koji u pravilu sadrži programski kod) u isti.

U našem shopu možete naći ponudu povoljnih programatora za EEPROM-e. Od RS232 interfejsa do USB portova.

Leave a Comment